MENY

Arbeidsrett

Er du oppsagt?

Arbeidsrett betyr normalt oppsigelse. Det er klare krav til hvordan en arbeidsgiver skal gjennomføre en oppsigelse. Formelle feil kan gjøre oppsigelsen ugyldig. Det er arbeidsmiljøloven som gir reglene for hvordan oppsigelse skal foregå. Våre arbeidsrettsadvokater står klare til å hjelpe deg!

Ved oppsigelse har arbeidsgiver lovpålagte forpliktelser:

  • Det skal gjennomføres konferanse med den ansatte før oppsigelsen
  • Oppsigelsen skal være formelt riktig utformet
  • Det skal foreligge en saklig begrunnelse for oppsigelsen

Dersom arbeidsgiver ikke har overholdt en eller flere av disse lovpålagte pliktene kan oppsigelsen være ugyldig. Arbeidsmiljøloven fastsetter frister for den oppsagte til å bestride oppsigelsen og eventuelt ta den inn for retten om forhandliger med arbeidsgiver ikke skulle føre frem. Dersom fristene ikke overholdes kan muligheten for å beholde jobben eller motta erstatning gå tapt. Det er derfor viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig.

“Da jeg ble oppsagt fra jobben min raste verden sammen. Jeg trengte hjelp raskt, og kontaktet Tennøe. Der fikk jeg kyndig bistand med en gang og det viste seg at grunnlaget for oppsigelsen var uriktig. Jeg fikk både jobben tilbake og erstatning for mine kostnader.” Eva, 29 år

Leter du etter juridisk tjeneste?

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår hjemmeside.